Vägtrafik, pågående händelse

Väg 274 från Säby till Kungsgatan/Eriksövägen båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnad av korsningen 274 och väg 1003 till en ny rondell

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 60km/h
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-08-03 kl. 10:49
Beräknas pågå till 2023-10-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-08 kl. 09:40
Källa:Trafik Stockholm