Vägtrafik, pågående händelse

Väg 277 från Trafikplats Värtan till Ropsten båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-08-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-01 kl. 07:10
Källa:Trafik Stockholm