Vägtrafik, pågående händelse

Väg 549 vid Västerby, i båda riktningar.

Vägarbete · Broarbete
Utbyte rörbro, tillfällig väg som förbiledning för trafiken, 3,5m växelvis trafik.
Trafiken regleras med trafikljus

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-08-09 kl. 06:56
Beräknas pågå till 2022-11-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-09 kl. 07:34
Källa:Trafik Stockholm