Vägtrafik, pågående händelse

Strömgatan mellan Kungsträdgårdsgatan och Regeringsgatan, i riktning mot Fredsgatan.

Evenemang · Kulturfestivalen medför större trafikavstängningar runt om Kungsträdgården mellan den 10 - 24 augusti.

Gustav Adolfs Torg nr 22 - 24: Avstängd 10 - 24 aug
Detta medför att trafik från Strömgatan västerut, måste svänga vänster in på Norrbro och trafik från Norrbro norrut, måste svänga höger ner på Strömgatan.

Gustav Adolfs Torg nr 14-20: Avstängd 14 - 23 aug.

Regeringsgatan nr 1-6: Avstängd 14 - 23 aug.

Malmtorgsgatan 1-2, samt Strömgatan Österut: Avstängd 17 - 21 aug kl 16:00 - 02:00.

Strömgatan västerut från Kungsträdgårdgatan: Avstängd 12 - 24 aug.

Norrbro: Avstängd 12 aug kl 19:00 - 24 aug kl 12:00

Västra Trädgårdsgatan: Dubbelriktas för trafik 14 - 23 aug.

Giltig från 2022-08-10 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2022-08-24 kl. 23:59

Uppdaterad:2022-08-09 kl. 10:12
Källa:Trafik Stockholm