Vägtrafik, pågående händelse

Västerbronedfarten i Stockholms stad.

Vägarbete · Västerbronedfarten avstängd p.g.a. arbeten med anslutningar till de nya cykelbanorna vid södra och norra ändan av Västerbron.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2022-07-21 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2022-08-19 kl. 06:00

Uppdaterad:2022-07-22 kl. 13:42
Källa:Trafik Stockholm