Vägtrafik, pågående händelse

Väg 263 från Håtuna till Haga båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete, ett körfält avstängt och trafiken regleras med vakter. Hänsyn till eventuell broöppning tas.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-12-14 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2024-01-31 kl. 23:00

Uppdaterad:2022-07-22 kl. 17:35
Källa:Trafik Stockholm