Vägtrafik, pågående händelse

Väg 841, i båda riktningar.

Vägarbete · Etablering av bygginfart samt utställning av infoskyltar.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-11-24 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2024-01-31 kl. 23:00

Uppdaterad:2022-07-28 kl. 14:58
Källa:Trafik Stockholm