Vägtrafik, pågående händelse

Väg 282 vid Edsbro, i riktning mot Edsbro.

Vägarbete · Byggnation av gång- opch cykelbana.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-10-19 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-08 kl. 05:09
Källa:Trafik Stockholm