Vägtrafik, pågående händelse

Väg 542, i båda riktningar.

Vägarbete · Ombyggnation av busshållplatsen. Trafiken leds med trafiksignal.

Giltig från 2022-07-04 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2022-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-07-04 kl. 21:08
Källa:Trafik Stockholm