Vägtrafik, pågående händelse

Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.

Vägarbete · Förberedande arbeten inför tunnelbanans kommande arbeten med byggnation av biljetthall och rulltrappsschakt.

Korsningen Värmdövägen/Alphyddevägen regleras tillfälligt med signal.

Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/avisering/trafikomlaggning-infart-alphyddevagen-fran-9-juni/

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-06-09 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2022-07-22 kl. 23:59

Uppdaterad:2022-06-28 kl. 14:28
Källa:Nacka kommun