Vägtrafik, pågående händelse

Väg 229 vid Örbyleden/Grycksbovägen båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med trafikljus. Trafikljusen släckta.

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält blockerade
Fordonsbredd 4m

Giltig från 2022-06-05 kl. 13:38
Beräknas pågå till 2022-08-19 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-29 kl. 17:01
Källa:Trafik Stockholm