Vägtrafik, pågående händelse

Väg 226 på Huddingevägen mellan Ågestavägen och Björkängsvägen, i båda riktningar.

Vägarbete · Arbete med nya gång och cykelbanor

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-06-05 kl. 12:38
Beräknas pågå till 2022-07-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-05 kl. 13:58
Källa:Trafik Stockholm