Vägtrafik, pågående händelse

Väg 226 från Huddingevägen/Lännavägen till Huddingevägen/Rågsvedsvägen båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med nya gång och cykelbanor

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-06-05 kl. 12:38
Beräknas pågå till 2022-08-26 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-07-28 kl. 08:57
Källa:Trafik Stockholm