Vägtrafik, pågående händelse

Väg 858 från Skälby till Hargsbro båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete, trafiken dirigeras med trafiksignal.

Giltig från 2022-05-25 kl. 07:16
Beräknas pågå till 2022-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-05-25 kl. 11:25
Källa:Trafik Stockholm