Vägtrafik, pågående händelse

Väg 516 mellan Rudkälla och Sjövreten, i båda riktningar.

Vägarbete · Lednings/telearb.
Rasering stolpar och kablar

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-05-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-05-23 kl. 14:42
Källa:Trafik Stockholm