Vägtrafik, pågående händelse

Väg 506 från Visbohammar till Sundby båda riktningarna

Vägarbete · Växelvis trafik pga renovering av järnvägsbro.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-06-07 kl. 10:00
Beräknas pågå till 2022-11-04 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-16 kl. 12:54
Källa:Trafik Stockholm