Vägtrafik, pågående händelse

E4 vid Trafikplats Glädjen (176) båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Giltig från 2022-06-17 kl. 13:40
Beräknas pågå till 2022-07-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-17 kl. 14:02
Källa:Trafik Stockholm