Vägtrafik, pågående händelse

Väg 950 vid Granby i riktning mot Almunge

Vägarbete · Anläggning av gång- och cykelbana samt brunnsarbete

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-05-10 kl. 08:51
Beräknas pågå till 2022-07-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-15 kl. 08:58
Källa:Trafik Stockholm