Vägtrafik, pågående händelse

Väg 545, Gamla Nynäsvägen från Trafikplats Överfors till Häringe båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-05-09 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2022-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-22 kl. 14:20
Källa:Trafik Stockholm