Gång- och cykeltrafik

Västerbron

Cykeltrafik · Ombyggnation av gång- och cykelbana på Västerbron. Gång- och cykeltrafik på den avstängda sidan leds om till körfält på andra brohalvan.

Läs mer om arbetet:
Breddning av Västerbrons gång- och cykelbana

Giltig från 2022-05-02 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2022-12-29 kl. 12:00

Uppdaterad:2022-08-19 kl. 10:28
Källa:Trafiken.nu