Vägtrafik, pågående händelse

Västerbron mellan Smedsudden och Västerbroplan, i båda riktningar.

Vägarbete · Breddning av gång- och cykelbanor på Västerbron.
Ett körfält avstängt i båda riktningar.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Läs mer om arbetet:
Breddning av Västerbrons gång- och cykelbana

Giltig från 2022-05-01 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2022-08-16 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-06-07 kl. 11:07
Källa:Trafik Stockholm