Vägtrafik, pågående händelse

Väg 276 från Norrbacka till Roslagskulla Kyrka båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete, rasering av ledning och stolpar.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-04-28 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-10 kl. 15:19
Källa:Trafik Stockholm