Vägtrafik, pågående händelse

Väg 261 på Ekerövägen vid Tappströmsbron, i båda riktningar.

Vägarbete · Broarbete, vägen avsmalnad

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-04-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-05-03 kl. 13:16
Källa:Trafik Stockholm