Vägtrafik, pågående händelse

Sundbybergskopplet i Stockholms stad.

Vägarbete · Påfart Sundbybergskopplet södergående avstängd p.g.a byggnation av tvärbanan, Kistabanan.

Tillfälliga begränsningar:
Omledning: Via Trafikplats Bromsten.

Giltig från 2022-04-04 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2022-07-14 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-05-13 kl. 13:23
Källa:Trafik Stockholm