Vägtrafik, pågående händelse

Skvaltans Väg, mellan Vikdalsvägen och Koralvägen

Vägarbete · Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår.

Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/


Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-03-15 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-12-29 kl. 13:04
Källa:Nacka kommun