Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1100 från Björkkulla till Häverödal båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete. Växelvis trafik.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-02-19 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-05-03 kl. 13:13
Källa:Trafik Stockholm