Vägtrafik, pågående händelse

Värmdövägen, mellan Vikdalsvägen och Lillängsvägen

Vägarbete · Natt mot tisdag 3 maj byter arbetsområdet på Värmdövägen, i höjd med Lillängen, sida - från norra sidan till södra sidan. Detta innebär sidbyte för dig som går eller cyklar. Värmdövägen är fortsatt öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning.

Läs mer via: https://www.nacka.se/nyheter-start/2022/04/sidbyte-for-dig-som-gar-eller-cyklar-pa-varmdovagen/

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält blockerade

Giltig från 2021-01-09 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-06-01 kl. 09:15
Källa:Nacka kommun