Vägtrafik, pågående händelse

Värmdövägen, mellan Vikdalsvägen och Lillängsvägen

Vägarbete · Värmdövägen öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning. Vänstersväng in mot Lillängsvägen och Järla Östra skolväg förbjuden.

Gående och cyklister hänvisas till norra sidan av Värmdövägen.

Läs mer via: https://www.nacka.se/nyheter-start/2022/04/sidbyte-for-dig-som-gar-eller-cyklar-pa-varmdovagen/

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält blockerade

Giltig från 2021-01-09 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-08-29 kl. 11:46
Källa:Nacka kommun