Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelväg under Slussbron

Cykeltrafik · Från den 12 januari flyttas gång- och cykeltrafiken under Slussbron från Stadsgårdsledens norr till södra sida.

Trafikomläggningen gäller sträckan från övergångsstället i höjde med den temporära bussterminalen fram till cirka 50 meter väster om Slussbron.

Förändringen gäller tills vidare och markeras med skyltning.

Läs mer på vaxer.stockholm.

Giltig från 2022-01-12 kl. 00:00
Beräknas pågå till Gäller tills vidare

Uppdaterad:2022-01-11 kl. 14:18
Källa:Trafiken.nu