Vägtrafik, pågående händelse

Väg 642 från Skevik till Lagnö brygga båda riktningarna

Vägarbeten · Schaktarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-12-28 kl. 13:45
Beräknas pågå till 2022-05-13 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-01-18 kl. 00:20
Källa:Trafik Stockholm