Vägtrafik, pågående händelse

Väg 642 från Skevik till Lagnö brygga båda riktningarna

Vägarbete · Schaktarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-12-28 kl. 13:45
Beräknas pågå till 2022-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-05-05 kl. 15:08
Källa:Trafik Stockholm