Vägtrafik, pågående händelse

Väg 642 från Skevik till Lagnö brygga båda riktningarna

Vägarbete · Schaktarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-12-28 kl. 13:45
Beräknas pågå till 2022-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 09:33
Källa:Trafik Stockholm