Vägtrafik, pågående händelse

Väg 678 från Höganäs brygga till Tynningö brygga båda riktningarna

Vägarbete · Bygge av trottoar. Färjkön flyttad ca 60m och regleras med hjälp av ljussignal.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-01-03 kl. 12:00
Beräknas pågå till 2022-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-30 kl. 16:23
Källa:Trafik Stockholm