Vägtrafik, kommande händelse

Bällstavägen mellan Ulvsundavägen och Travbanevägen, i båda riktningar.

Vägarbeten · Typ av arbete: Tvärbanan kistagrenen- tunnelbygge
Ett körfält avstängt
Tunnelbygge västra sidan av bron över Ulvsundavägen.
2 körfält i östlig riktning, 1 köfält i västligriktning.
All gång och cykeltrafik hänvisas till ena sidan.

Giltig från 2021-12-06 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2022-11-16 kl. 00:00

Uppdaterad:2021-11-16 kl. 08:17
Källa:Trafik Stockholm