Vägtrafik, pågående händelse

Bällstavägen mellan Tappvägen och Gamla Bromstensvägen, i riktning mot Islandstorget.

Vägarbeten · Tunnelbygge på västra sidan av bron över Ulvsundavägen. Ett körfält avstängt.

Giltig från 2021-12-06 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2022-11-16 kl. 00:00

Uppdaterad:2021-12-28 kl. 10:26
Källa:Trafik Stockholm