Vägtrafik, pågående händelse

Bällstavägen mellan Tappvägen och Gamla Bromstensvägen, i riktning mot Islandstorget.

Vägarbete · Tunnelbygge på västra sidan av bron över Ulvsundavägen. Ett körfält avstängt.

Giltig från 2021-12-06 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2022-11-16 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-06-10 kl. 05:30
Källa:Trafik Stockholm