Vägtrafik, pågående händelse

Väg 279 från Flygplatsinfarten till Ulvsundavägen/Norrbyvägen i riktning mot Ulvsundaplan

Vägarbete · Arbete med gång- och cykelbanor. Begränsad framkomlighet då man tar en del av körbanan. Höger körfält tillåten fordonsbredd 3.5m och vänster körfält 3m

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2021-11-16 kl. 01:11
Beräknas pågå till 2022-07-11 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-05-05 kl. 15:04
Källa:Trafik Stockholm