Gång- och cykeltrafik

Cykelbanan avstängd

Cykeltrafik · Cykel- och gångbanan på västra sidan längs med Ulvsundavägen stängs av på sträckan mellan Flygplatsinfarten och Kvarnbacksvägen under perioden 11/11 till 15/7. Cykel- och gångtrafikanter hänvisas till lokal körbana på östra sidan.

Giltig från 2021-11-11 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2022-07-15 kl. 12:00

Uppdaterad:2021-11-11 kl. 13:04
Källa:Trafiken.nu