Vägtrafik, pågående händelse

Väg 226 på Huddingevägen mellan Björkängsvägen och Ågestavägen, i båda riktningar.

Vägarbeten · Arbete med gång och cykelbanor. Kollektivkörfält samt gång- och cykelbana i norrgående riktning avstängt.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-10-19 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2021-12-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-11-11 kl. 11:03
Källa:Trafik Stockholm