Vägtrafik, pågående händelse

Väg 226 från Huddingevägen/Lännavägen till Huddingevägen/Rågsvedsvägen båda riktningarna

Vägarbeten · Arbete med gång- och cykelbanor.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-10-19 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2022-03-25 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-01-12 kl. 12:56
Källa:Trafik Stockholm