Vägtrafik, pågående händelse

Väg 275 på Bergslagsvägen vid Ängbyplan, i båda riktningar.

Vägarbete · Schaktningsarbete. Ett körfält öppet
In och utfart från Färjestadsvägen och Vultejusvägen avstängd.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2021-09-13 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2022-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-05-11 kl. 09:46
Källa:Trafik Stockholm