Vägtrafik, pågående händelse

Väg 222 på Värmdöleden mellan Skurubron och Trafikplats Skuru, i båda riktningar.

Vägarbeten · Arbete med gång- och cykelbana vid viadukten på Gamla länsvägen ovanför väg 222. Trafiken överleds på östergående sida. Två körfält i öppet vardera riktning.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2021-09-28 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-10-12 kl. 06:04
Källa:Trafik Stockholm