Vägtrafik, pågående händelse

Väg 222 på Värmdöleden mellan Skurubron och Trafikplats Skuru, i båda riktningar.

Vägarbeten · Arbete med gång- och cykelbana vid viadukten på Gamla länsvägen ovanför väg 222. Trafiken överleds på östergående sida. Två körfält öppet i vardera riktning .

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2021-09-28 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-01-11 kl. 07:49
Källa:Trafik Stockholm