Vägtrafik, pågående händelse

Väg 260 på Nackanäsvägen vid Gillevägen, i riktning mot Handen.

Vägarbeten · Byggnation av ny utfart. Arbetet medför att del av vägbanan tas i anspårk.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Giltig från 2021-09-13 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2021-09-24 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-13 kl. 21:03
Källa:Trafik Stockholm