Vägtrafik, pågående händelse

Sankt Eriksgatan i Stockholms stad, i båda riktningar.

Vägarbeten · VA-schaktning, arbete påverkar ett körfält i södergående riktning på Sankt Eriksgatan mellan Vanadisplan och Karlbergsvägen. Arbetet utförs i etapper om ca 100 m i både södergående och nordgående körfält.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Giltig från 2021-06-22 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2021-12-25 kl. 00:00

Uppdaterad:2021-11-15 kl. 07:27
Källa:Trafik Stockholm