Vägtrafik, pågående händelse

Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Vinstavägen och Bergslagsplan, i båda riktningar.

Vägarbete · Arbete med förbifart Stockholm. Utfarterna från Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda.

Giltig från 2020-12-15 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-12-31 kl. 15:37
Källa:Trafik Stockholm