Vägtrafik, pågående händelse

Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Vinstavägen och Bergslagsplan, i båda riktningar.

Vägarbeten · Arbete med förbiförfart Stockholm.. Båda utfarterna från väg 275 Bergslagsvägen från Skattegårdsvägen är avstängda.

Giltig från 2020-12-15 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2021-09-13 kl. 09:35
Källa:Trafik Stockholm