Vägtrafik, pågående händelse

Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Vinstavägen och Bergslagsplan, i båda riktningar.

Vägarbete · Arbete med förbifart Stockholm.. Båda utfarterna från väg 275 Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda

Giltig från 2020-12-15 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-03-08 kl. 06:55
Källa:Trafik Stockholm