Vägtrafik, pågående händelse

Väg 229 från Trafikplats Hedvigslund till Trafikplats Bollmora i riktning mot Tyresö

Trafikmeddelande · Broarbete
Renovering av mittpelare under bro som går över Tyresövägen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-09-01 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2021-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-02 kl. 07:00
Källa:Trafik Stockholm