Vägtrafik, pågående händelse

Väg 545, Gamla Nynäsvägen från Landfjärden till Häringe båda riktningarna

Beläggningsarbete · Trafiken regleras med vakt.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-08-31 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2021-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-10 kl. 10:21
Källa:Trafik Stockholm