Vägtrafik, pågående händelse

Väg 275 vid Tranebergsbron båda riktningarna

Vägarbeten · Av- och påfart till Tranebergsslingan, Minneberg i rikning in mot stan är avstängd pga brunnsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Omledning: Omledning sker genom tranebergsvägen till V275 samt Drottningholmsvägen via Lindhagensplan.

Giltig från 2021-08-31 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-09-24 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-14 kl. 00:42
Källa:Trafik Stockholm