Vägtrafik, pågående händelse

Väg 222 från Bro över Strömma Kanal till Stavsnäs båda riktningarna

Beläggningsarbete · Underhållsarbete av busshållplats Didriksdal. Trafiken regleras med trafiksignaler.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2021-08-20 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2021-09-28 kl. 05:00

Uppdaterad:2021-09-10 kl. 16:16
Källa:Trafik Stockholm