Vägtrafik, pågående händelse

Väg 259 från Vårby Allé till Myrstuguvägen båda riktningarna

Vägarbeten · Ledningsarbete. Ett körfält avstängd i båda riktningar.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-08-09 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-13 kl. 19:48
Källa:Trafik Stockholm