Vägtrafik, pågående händelse

Guldbron från Södermalms Torg till Skeppsbron/Guldbron båda riktningarna

Vägarbeten · Begränsad framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.

För mer information besök projektets hemsida vaxer.stockholm/slussen.

Giltig från 2020-12-01 kl. 16:00
Beräknas pågå till 2024-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-08-30 kl. 12:13
Källa:Trafik Stockholm