Vägtrafik, pågående händelse

Granhammarsvägen vid Trafikplats Brunna (150), i båda riktningar.

Vägarbeten · Ombyggnation i anslutning till Granhammarsvägen.

Giltig från 2021-07-23 kl. 10:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-13 kl. 10:58
Källa:Trafik Stockholm