Vägtrafik, pågående händelse

Saltsjöbadsleden i höjd med Fisksätra trafikplats

Vägarbeten · Den 20 juli startar renoveringen av de två broar som går över Saltsjöbadsleden till och från Fisksätra. Detta innebär att de två broarna över Saltsjöbadsleden stängs av helt.

För att göra detta möjligt byggs en tillfällig cirkulationsplats på Saltsjöbadsleden i höjd med Fisksätra Trafikplats. Påfarten från Fisksätra i riktning mot Nacka blir dubbelriktad för trafik i anslutning till den temporära cirkulationsplatsen. Den östra avfarten till Fisksätra är öppen som vanligt.
Hastigheten sänks till 30 km/h förbi arbetsområdet, följ anvisningar på plats. Under bygget är det risk för köbildning på Saltsjöbadsleden och intilliggande vägar. Ta det försiktigt förbi arbetsområdet.

Under de första veckorna förlängs sträckan med hastigheten 60 km/h och sträckan för motorled förskjuts därmed ca 1 km i västlig riktning. Följ skyltning på plats.

Läs mer på: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/vagarbeten-och-trafikprojekt/renovering-av-trafikplats-fisksatra/

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-07-20 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2022-03-31 kl. 17:00

Uppdaterad:2021-12-16 kl. 13:08
Källa:Nacka kommun