Vägtrafik, pågående händelse

Sickla Industriväg, mellan Järnvägsgatan och Värmdövägen

Vägarbeten · Arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en modern och grön stadsgata pågår fortsatt. Sickla industriväg nås främst via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria nås fortfarande via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Gatan är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon.

Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/nyheter-om-trafik-vagar-och-resande/2020/11/andrad-korvag-pa-sickla-industrivag/.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2021-07-02 kl. 11:00
Beräknas pågå till 2022-01-01 kl. 10:15

Uppdaterad:2021-09-09 kl. 10:40
Källa:Nacka kommun